OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí virtuálního nákupního košíku, e-mailu, či písemně na naši adrese. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zboží nás kontaktujte na e-mail: DKfashion@dk-fashion.cz a nebo telefonicky: 737 972 906.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Velikosti, materiál a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin bezplatně zrušit, a to e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky, popřípadě popis objednaného zboží.

Nevyzvednutí dobírky není odstoupení od kupní smlouvy!!!

Poslední dobou se množí nevyzvedávání dobírek, proto jsme nuceni stejně jako ostatní e shopy zahájit opatření proti tomuto jednání. Pokud chcete od kupní smlouvy odstoupit, lze objednávku pokud ještě nebyla odeslána stornovat. Vždy je časová prodleva mezi objednáním a odesláním balíku.

Další možnost je, zásilku převzít a zboží nám vrátit ve 14 denní lhůtě.

Na základě obchodních podmínek a v souladu s §544 - 545 Občanského zákoníku (zák.č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v případě nevyzvednutí dobírkové zásilky budeme požadovat úhradu nákladů spojených s expedicí Vaší objednávky ve výši 600,- Kč.

Náklady se skládají z ceny poštovného a z administrativně technických nákladů spojených s expedicí objednávky (vyskladnění, zabalení, vystavení dokumentů k zásilce, manipulace se zásilkou....)

V případě že částku neuhradíte v požadovaném termínu budeme nuceni přistoupit k jejímu vymáhání právní cestou.

V takovémto případě však budeme požadovat též úhradu veškerých nákladů spojených s jejím vymáháním.


5) PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Pro zákazníky z České republiky:

Bankovním převodem – předem na účet č.: 243675619/0300

Česká pošta - 70,-- Kč

Dobírka

Česká pošta - 120,--Kč

Osobní odběr (po telefonické dohodě) - 0,-Kč

 

Pro zákazníky ze Slovenska:

POUZE! Bankovním převodem - předem na účet prodávajícího - podklady k platbě budou kupujícímu zaslány po objednání zboží.

Česká pošta- cenný balík - 250,-Kč (cca 10 EUR)

Ceny v € jsou přepočítávány každý den podle aktuálního kurzu ČNB


Pokud zvolíte platbu "bankovním převodem - předem", čekáme na úhradu 7 dnů. Pokud částku za zboží do té doby nepřevedete a nebudeme mít od Vás žádnou informaci o důvodu, bude Vaše objednávka stornována a zboží uvolněno k dalšímu prodeji.

Expedice zboží proběhne do 24 h po obdržení platby (v případě platby na účet). V případě platby dobírkou je pak zboží expedováno do 24 h od potvrzení objednávky. Objednané zboží posíláme obvykle jako doporučené psaní/balík nebo obchodní balík prostřednictvím České pošty. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku!) na naši adresu:

DK–fashion,

Politických vězňů 739/1D

779 00 Olomouc

Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky  (název zboží). Po  předchozím nenahlášení bohužel příjemce zboží nepřevezme. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.


7) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel zákazníkovi během 14 dnů zboží bez udání důvodu vrátit - zboží však musí zákazník odeslat doporučeně na adresu provozovny, kompletní, nepoškozené a v limitu 14 dnů. Vrácené zboží musí být v zcela v původním stavu (oblečení neprané a nežehlené) a označeno původní identifikační etiketou zboží.
Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky ( název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz. níže). Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit způsobem:

-  vrácením hodnoty vráceného zboží bez poštovného na bankovní účet  (manipulační poplatek 0,--Kč) do 10-ti dnů od obdržení daného zboží.

Při zaslání vráceného zboží přiložte k zásilce okopírovanou fakturu a k ní připsané číslo účtu, kam poté pošleme zpátky peníze.

- zápočtem k následující objednávce (hodnota vráceného zboží bude odečtena od Vaší následující objednávky).

Vracené zboží zasílejte výhradně jen na adresu DK-fashion!

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.


Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním


Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

9) PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pokud zákazník stornuje svoji objednávku z e-shopu DK-fashion po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtován storno poplatek ve výši 500,--Kč. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,05% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 100,-Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat firmě k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

 

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů prodejcem DK-fashion řídíme zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě.


Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Obchodní podmínky

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně označeno identifikačním kodem.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené v e-shopu www.DK-fashion.cz jsou považovány za ZÁVAZNÉ. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami které jsou na www.DK-fashion.cz a že s nimi slouhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů.V těchto případech bude kupující  ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tako částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

Reklamace, vrácení a výměna zboží

- na zboží je poskytována záruka 2 roky

- reklamace zboží a vrácení zboží ve 14 denní lhůtě se řídí Občanským zákoníkem

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

- před odesláním zboží k reklamaci nebo v případě vrácení ve 14 denní lhůtě nás prosím předem kontaktujte e-mailem

- výměna zboží je možná po domluvě předem

Pozn. Vzhledem k vysokým poplatkům České pošty, vracíme slovenským zákazníkům peníze pouze převodem na účet

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není možné pokud zákazník nakupuje zboží pro další prodej na ŽL. Tento prodej se řídí obchodním zákoníkem !

Nevyzvednutá dobírka

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazaná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslána na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulací se zásilkou (zabalení a vybalení zboží, vystavení storna, atd.) Odeslání objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami. Upozorňujeme že veškeré pohledávky  budou postoupeny právní firmě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Objednávku můžete stornovat kdykoliv, pokud ale nebylo již odesláno na Vaši adresu. Storno objednávky pište vždy na e-mail DKfashion@dk-fashion.cz - NE TELEFONICKY !

 

Ochrana osobních dat

Vážíme si Vaší důvěry a zavazujeme se, že budeme chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze porovozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely přímé komunikace se zákazníkem. Vyjímu tvoří pouze odstavec o nevyzvednutí dobírky.